ساختار سازمانی

ساختار سازمانی


رئیس همایشDescription: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/0n1.gif

آقای محمدعلی طاهر (رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان

Description: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/0n1.gif
دبیر علمی 

Description: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/blank.gifDescription: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/1n0.gif
آقای محمدرضا حاتمی (مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان)


Description: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/1n1.gif
 دبیر اجرایی

Description: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/blank.gifDescription: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/1n0.gif
آقای رضا کامیاب مقدس(رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان)


Description: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/1n1.gifمسئول دبیرخانه

Description: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/blank.gifDescription: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/1n1.gif
آقای حسین مختارآبادی(عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

Description: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/blank.gifDescription: http://espconf.ir/template/sun_see_t/image/chart/1n0.gif
آقای حسین عرب نزاد (عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

حمایت کنندگان
اخبــار مرتبط
تعریف نشــــده
کرمان-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر-گروه معارف اسلامی تلفن مستقیم: 33257228 - 034 و 9- 33220041 داخلی2320 و 2321
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق