هزینه های دریافت خدمات همایش

هزینه های دریافت خدمات همایش:

در راستای ارج نهادن به شما عزیزان و استفاده حداکثری از ارائه مقالات نویسندگان و در جهت ترویج انجام کارهای فرهنگی،ثبت نام در سایت ، ارسال مقالات جهت طی مراحل داوری و پذیرش نهایی مقالات  هزینه ای نخواهد داشت و رایگان می باشد.


حمایت کنندگان
اخبــار مرتبط
تعریف نشــــده
کرمان-میدان پژوهش-دانشگاه شهید باهنر-گروه معارف اسلامی تلفن مستقیم: 33257228 - 034 و 9- 33220041 داخلی2320 و 2321
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق